תמונת צלון שורץ משנת 1917

הסוויטות

תמונות מהגינה שלנו:

הגינה שלנו
הגינה שלנו
הגינה שלנו
הגינה שלנו
הגינה שלנו
הגינה שלנו
הגינה שלנו
הגינה שלנו
הגינה שלנו