הצהרת נגישות
Accessibility Statement

  • אנו, בשוורצימר, רואים לנגד עינינו את השוויון האנושי כבסיס וכיסוד להתנהלות שלנו.

  • היחידות שלנו מונגשות באופן מלא לבעלי מוגבלות תנועה, ואנו משתדלים לתת מענה מבין ומותאם לכל אדם.

  • בבנית אתר האינטרנט השתדלנו לפעול על פי הנחיות הנגישות. אם, בכל זאת, מצאתם חלקים שאינן מונגשים, הדבר נעשה בתום לב. אנא, עדכנו אותנו על מנת שנוכל לתקן זאת.

  • We, at Schwartzimmer, see before our eyes human equality as the basis and foundation for our conduct.

  • Our units are fully accessible to people with reduced mobility, and we strive to provide an understanding and tailored solution for each person.

  • In building the website, we tried to follow the accessibility guidelines. If, however, you have found parts that are not accessible, this is done in good faith. Please, update us so we can fix this.

דרכי יצירת קשר - Contact us:

Mobile/נייד: 972-52-5938556

E Mail/דוא"ל: sctamar@gmail.com 

Facebook/דף הפייסבוק שלנו: https://www.facebook.com/shvartzimmer/ 

אנו משתדלים לענות מהר ככל הניתן, כאשר אנו מקבלים את ההודעה.

האתר נצפה באופן מיטבי בדפדפן גוגל כרום.

We strive to respond as quickly as possible when we receive the message.

The site is optimally viewed in the Google Chrome browser.